×

Woord vooraf

#Economie

#Bereikbaarheid

Corporate

PartnersColofon

Uitgave van:
Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH)

Postbus 21012
3001 AA Rotterdam

Bezoekadres:
Westersingel 12
3014 GN Rotterdam

E-mail: informatie@mrdh.nl
Website: mrdh.nl

Realisatie:
Metropoolregio Rotterdam
Den Haag
Onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Juli 2019

#VERBETEREN BEREIKBAARHEID

Verder investeren in bereikbaarheid

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Rijk, provincie, gemeenten en vervoersbedrijven werken samen aan een optimale bereikbaarheid en het beter benutten van de weg. In 2018 zijn nieuwe stappen gezet voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat gebeurde door de infrastructuur te verbeteren, bussen en trams aan te schaffen, nieuwe bus- of tramlijnen aan te leggen, technische innovaties en mobiliteitsdiensten toe te passen en door in te zetten op gedragsverandering bij de automobilist.