×

Woord vooraf

#Economie

#Bereikbaarheid

Corporate

PartnersColofon

Uitgave van:
Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH)

Postbus 21012
3001 AA Rotterdam

Bezoekadres:
Westersingel 12
3014 GN Rotterdam

E-mail: informatie@mrdh.nl
Website: mrdh.nl

Realisatie:
Metropoolregio Rotterdam
Den Haag
Onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Juli 2019

Corporate

Ontmoeten, beleven, verbinden

Samenwerken maakt sterker. Dat is het motto van de 23 gemeenten die samen optrekken in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Een voorwaarde voor samenwerking is contact. Ontmoeten, beleven, verbinden zijn dan ook belangrijke aspecten van het communicatiebeleid van de MRDH. Daarin werden in 2018 een aantal nieuwe initiatieven genomen. Het MRDH event en regionale bijeenkomsten in de aanloop naar een strategische agenda voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn daar twee voorbeelden van. Een korte visuele impressie van onze ontmoetingsactiviteiten.

MRDH Huis

Op 2 februari openden de twee MRDH-voorzitters, Pauline Krikke en Ahmed Aboutelab, symbolisch het nieuwe onderkomen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De aanwezigen kregen een rondleiding door het MRDH huis in Rotterdam met aansluitend een netwerkborrel.

Introductie nieuwe raadsleden

Op 6 juni vond de introductiebijeenkomst plaats voor de nieuwe raadsleden. Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en lid van het algemeen bestuur MRDH, heette de raadsleden welkom en gaf haar visie op regionale samenwerking. Vervolgens ging burgemeester Cor Lamers (Schiedam), lid van het algemeen bestuur MRDH, in gesprek over de rol van de leden van de adviescommissies.

Informatiemarkt

Tijdens de introductiebijeenkomst was er ook een informatiemarkt ingericht waar raadsleden konden kennismaken met de onderwerpen waar de 23 gemeenten samen aan werken. Aansluitend vond een netwerkborrel plaats.

Bijeenkomst woordvoerders

Tijdens de eerste bijeenkomst van MRDH-woordvoerders, op 20 september, stond het kennismaken met de woordvoerders in de metropoolregio centraal. Met elkaar bespraken zij: voor welke uitdagingen staan we? En hoe kunnen we elkaar versterken?

Tour du Jour

Vier dagen later vond de eerste Tour du Jour plaats, waarbij journalisten kennis maakten met de metropoolregio in praktijk. Ze zagen voorbeelden van hoe in de metropoolregio wordt samengewerkt aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. De journalisten brachten een bezoek aan het Researchlab Automated Driving Delft, station Lansingerland-Zoetermeer dat toen nog in aanbouw was en twee fieldlabs: RAMLAB op de RDM Campus en Digital Factory for Composites Airborne in Den Haag. Tijdens de lunch in Midden-Delfland kregen ze ook nog het groene hart van de regio te zien.

MRDH Event 2018

Het MRDH-event 2018 op vrijdag 30 november was voor veel raadsleden, wethouders, burgemeesters en bestuurders van kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ook om te zien en te horen welke resultaten de samenwerking al heeft opgeleverd.

Kijkje in de keuken

Deelnemers gingen eerst in groepjes de regio in. Om de vorderingen van projecten te bekijken. In het Central Innovation District (CID) in Den Haag werken gemeente, onderwijs, bedrijfsleven en omwonenden samen aan het vergroten van de aantrekkingskracht van stad en regio. Een goed voorbeeld van verbeterde bereikbaarheid is de Rotterdamsebaan.

‘We kunnen dingen niet altijd meer op lokaal niveau oplossen’

Samen meer slagkracht

“Vandaag de dag kunnen we dingen niet altijd meer op lokaal niveau oplossen. Dat maakt samenwerking zo belangrijk, niet alleen op economisch gebied. Ook als het gaat om welzijn en welvaart heb je als individuele gemeente simpelweg onvoldoende slagkracht”, benadrukte burgemeester Michel Bezuijen van gastgemeente Rijswijk tijdens de opening van het MRDH Event 2018.


LEES VERDER: