×

Woord vooraf

#Economie

#Bereikbaarheid

Corporate

PartnersColofon

Uitgave van:
Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH)

Postbus 21012
3001 AA Rotterdam

Bezoekadres:
Westersingel 12
3014 GN Rotterdam

E-mail: informatie@mrdh.nl
Website: mrdh.nl

Realisatie:
Metropoolregio Rotterdam
Den Haag
Onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Juli 2019

Woord vooraf

Samenwerken maakt sterker

Nieuwe start

In maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. De raden en colleges in de metropoolregio Rotterdam Den Haag maakten een nieuwe start. Een maand eerder werd het pand van de MRDH aan de Westersingel in Rotterdam geopend. Ook een nieuw begin. Een open huis, 365 dagen per jaar. Het staat symbool voor de manier waarop 23 gemeenten samenwerken in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Transparant en energiek. De overtuiging groeit dat regionale samenwerking zinvol is en vruchten afwerpt. Dit jaarverslag laat dat zien.

Samen uitdagingen aangaan

Het vernieuwen van de economie en het verbeteren van bereikbaarheid zijn grote uitdagingen. Door ontwikkelingen als de toenemende verstedelijking, automatisering, digitalisering en de energietransitie zijn steden en dorpen steeds meer met elkaar verbonden. De vraag is hoe je daar gezamenlijk invulling aan geeft.

Economie vernieuwen, bereikbaarheid verbeteren

In dit jaarverslag laat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zien welke middelen in 2018 werden ingezet om de economie te vernieuwen en de bereikbaarheid te verbeteren. Ook dit jaar blijkt dat samenwerking loont. Niet alleen tussen de 23 betrokken gemeenten onderling, maar ook met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Samenwerken maakt sterker, ook in 2018. We bieden dit jaarverslag aan ter inspiratie en in de overtuiging dat we samen tot nog meer in staat zijn.

Ahmed Aboutaleb, voorzitter MRDH

Pauline Krikke, voorzitter MRDH

Lees verder: