Voorzitters MRDH Aboutaleb & Van Zanen:

‘Samen sterk, samen verder’

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken 23 gemeenten intensief samen om de bereikbaarheid te verbeteren en het economisch vestigingsklimaat te versterken. Ook in 2021 deden we al het mogelijke om de pijn van de coronacrisis voor ondernemers en vervoerders te verzachten en het toekomstperspectief niet uit het oog te verliezen. We blijven koersen op het realiseren van een aantrekkelijke regio en een goede toekomst voor de inwoners van onze metropoolregio.

Economie verder versterken

In 2021 investeerden we in projecten in de regio om de economie verder te versterken. Onder meer in zorgtechnologie, zoals de ontwikkeling van robot Luna die ouders met een verstandelijke beperking met de opvoeding van hun kinderen helpt. En we dragen bij aan de digitalisering van de tuinbouw en het mkb, aan lokale en flexibele productie in de maakindustrie en aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.


Ahmed Aboutaleb, burgemeester van gemeente Rotterdam en voorzitter van de MRDH

Strategische Agenda vernieuwen

Innoveren, talenten aantrekken, nieuwe banen creëren en duurzaamheid stimuleren: deze ambities legden de 23 gemeenten in 2019 vast in een Strategische Agenda. Tegelijkertijd spraken we af die aan te scherpen zodra nieuwe ontwikkelingen daarom vragen. In 2022 verwachten we de Strategische Agenda te actualiseren, samen met de gemeenteraden en nieuwe colleges.


Jan van Zanen, burgemeester van gemeente Den Haag en voorzitter van de MRDH

Met elkaar vooruitkomen

Met de vervoersbedrijven werkten we intensief samen om het OV ook in 2021 door de zware coronaperiode te loodsen. Daarvoor stelden alle wethouders Verkeer en Vervoer een transitieprogramma voor het OV vast, met daarin onontkoombare maatregelen die een deel van de financiële tekorten van het OV moeten opvangen. Kortom; samen met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven blijven we ons sterk maken voor economische groei en verbeterde bereikbaarheid. Dit jaarmagazine laat zien waaraan de 23 samenwerkende gemeenten het afgelopen jaar hebben gewerkt. Samen staan we sterk, samen komen we verder.

Ahmed Aboutaleb, voorzitter MRDH
Jan van Zanen, voorzitter MRDH

Volgende pagina