Onderwijs en arbeidsmarkt
dichter bij elkaar brengen

Onze economie verandert in een rap tempo. Daarvoor ontwikkelen bedrijven nieuwe technieken. Maar voor die innovatie hebben ze mensen nodig met de juiste kennis en vaardigheden. Om de vorming van regionale campussen te versnellen, draagt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bij met cofinanciering. Op een campus werken mbo- en hbo-studenten samen met bedrijven aan innovaties in belangrijke sectoren in de regio. Op die manier zorgen de campussen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Bovendien versterken ze daarmee het vestigingsklimaat voor de regio. Inmiddels zijn er twaalf campusprojecten gestart.

De snel groeiende en nog sneller veranderende economie vereist goed opgeleide mensen. Nieuwe en bestaande medewerkers die ook nieuwe kennis en vaardigheden hebben opgedaan. Daarvoor is het noodzakelijk dat opleidingen nauw aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Het aangaan van deze uitdaging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden.

Bekendheid vergroten

Met cofinanciering stimuleert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de vorming van een regionaal campusnetwerk waarin onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken. Het versnelt bovendien de benodigde innovatie. Tot nu toe zijn in verschillende sectoren al twaalf campusprojecten actief. De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt zorgt er bovendien voor dat sectoren die bij jongeren minder bekend zijn, zoals de glastuinbouw en voedingsmiddelenindustrie, eerder en beter in beeld komen. Ook de energietransitie staat bij hen inmiddels helder op het netvlies. Twee nieuwe, in 2021 gestarte, campussen helpen daarbij.

Energietransitie versnellen

Zo ontwikkelen het lnnovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft) en het Energietransitielab in Rotterdam, samen met het mkb, onderwijs en toegepast onderzoek dat gericht is op de energietransitie. Daarvoor gebruiken ze elkaars bedrijvennetwerk, trainingen, materiaal en faciliteiten. Voor meer bewustwording rond de energietransitie geeft I-EM Delft trainingen aan studenten, bedrijven en gemeenten. Door dit project kregen dertig docenten bijscholing op het gebied van energietransitie, waren er activiteiten die tot het enthousiasmeren van 150 potentiële studenten in de energietransitie leidden, sloten zich veertig bedrijven aan op het netwerk en werden tweehonderd werknemers bijgeschoold. Voor dit campusproject verleende de MRDH het lnnovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft een projectbijdrage van €250.000,-.

Innovaties in de haven

In het Energietransitielab op de RDM campus in Rotterdam werken studenten en bedrijven samen aan de complexe grootschalige vraagstukken van de energietransitie in de haven. Het Energietranstitielab bundelt bestaand onderwijs over energietransitie en ontwikkelt samen met bedrijven nieuw opleidingoverstijgend onderwijs dat gericht is op de energietransitie. In het Energietransitielab werken Hogeschool Rotterdam, Deltalinqs, Watertaxi Rotterdam, gemeente Schiedam, Energy Delta Institute, ECHT regie in transitie en Buccaneer Delft samen. Dit campusproject ontvangt van de MRDH een projectbijdrage van €300.346.Al twaalf initiatieven ondersteund

Deze twee voorbeelden laten zien hoe de MRDH met co-investeringen mbo- en hbo- campussen versterkt. In de periode 2018-2021 ondersteunden we in totaal twaalf mbo- en hbo-campusinitiatieven. Deze initiatieven leveren met opleidingen, toegepast onderzoek en innovatie een goede bijdrage aan de uitdagingen op verschillende gebieden, zoals de ontwikkelingen in de digitalisering en de energietransitie. Hoewel elke campus een andere insteek heeft, hebben ze wel alle hetzelfde doel: ontwikkelingen versnellen in IT-, tuinbouw-, energie- en zorgsector, de groei van bedrijven faciliteren door studenten met de juiste skills op te leiden en te verbinden aan bedrijven via innovatie- en stageopdrachten en zo de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren. Met deze uitgangspunten zorgen de campussen voor een beter vestigingsklimaat voor de metropoolregio.

Volgende pagina