De regionale campus: kraamkamer van de nieuwe economie

“Het belangrijkste is om niet op te houden met het stellen van vragen. Nieuwsgierigheid heeft zo zijn eigen redenen om te bestaan.” Deze uitspraak van Albert Einstein klinkt bedrijven in de metropoolregio als muziek in de oren. Zij zoeken immers voortdurend naar vernieuwing, om zo in te spelen op de snel veranderende economie. Maar door innovaties en nieuw ontwikkelde technieken veranderen de huidige banen en dienen nieuwe zich aan. Waar vind je als bedrijf dan de mensen die de juiste kennis en vaardigheden hebben? En op welke plek kun je huidige medewerkers het beste om- of bijscholen? Het antwoord: onder meer in de regionale campus, de kraamkamer van de nieuwe economie.

“Een regionale campus is dé plek waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om tot innovaties en transities te komen. Bijvoorbeeld rond de energietransitie, voor de tuinbouw, de maritieme sector of de IT. Hier werken onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samen aan een betere aansluiting van opleidingen op de nieuwe arbeidsmarkt. En daarmee stimuleren ze meteen nieuwe werkgelegenheid in onze regio”, zegt Margreet van Driel, wethouder Zoetermeer en regiobestuurder van de MRDH. Als voorbeeld noemt ze het Dutch Innovation Park in Zoetermeer, waar studenten van de Haagse Hogeschool samen met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen aan oplossingen werken voor maatschappelijke uitdagingen.

Talent aantrekken, bevorderen en behouden

In dat opzicht fungeert de regionale campus als kraamkamer van de nieuwe economie. Maar niet alleen de campus, ook fieldlabs en innovation districts vervullen die rol. De regionale campus zorgt er echter voor dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbetert. “Het belang van de regionale campus is groot”, benadrukt Van Driel. “Zo’n campus is gericht op mbo- en hbo-studenten. Bijna driekwart van alle studenten in de metropoolregio volgt een mbo- of hbo-opleiding. Daarmee vullen ze ook het merendeel van de banen in deze regio op. Om die reden is deze groep studenten uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van onze regionale economie. Stimuleren we de ontwikkeling van regionale campussen, dan realiseren we het bevorderen en het behouden van noodzakelijk talent. En we stimuleren daarmee ook om- en bijscholing van huidige medewerkers.”

Betere aansluiting op nieuwe arbeidsmarkt

Interactie tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zorgt ook voor eigentijdse onderwijsprogramma’s met toekomst. Enerzijds delen studenten en medewerkers hun kennis en ervaring, anderzijds gaan studenten op die manier met meer praktische kennis en vaardigheden aan de slag in het regionale bedrijfsleven. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag onderstreept daarom het belang van lokale en regionale kennis en initiatieven bij elkaar brengen. Om die reden ondersteunt de MRDH de regiobrede Human Capital Agenda en draagt ze financieel bij aan initiatieven rond de ontwikkeling van regionale campussen. Met zo’n campusnetwerk bevorder je het delen van kennis en ervaringen en stimuleer je een regionaal campus-ecosysteem.

Belangrijk: doorgaan met investeren

In de periode 2018-2020 ondersteunde de MRDH tien mbo- en hbo-campusinitiatieven. Dit tiental levert met opleidingen, innovatie en toegepast onderzoek een belangrijke bijdrage aan de uitdagingen op tal van terreinen. Denk aan IT, cybersecurity & digitalisering, smart industry, hightech, haven in transitie, agrifood en energietransitie. Ook in 2021-2022 investeert de MRDH ruim € 1 miljoen in het verder versterken van regionale campussen. Daarmee levert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag tevens een cruciale bijdrage aan het stimuleren van een veerkrachtige arbeidsmarkt in de regio.

Bekijk de campussen in de metropoolregio


Volgende pagina