Voorzitters MRDH Aboutaleb & Van Zanen:

‘Op basis van Groeiagenda belangrijke uitdagingen aanpakken’

Een brede coalitie van overheden, bedrijven en kennisinstellingen werkte in 2020 aan de Groeiagenda Zuid-Holland. Partners die het met elkaar eens zijn over de uitdagingen en oplossingen voor de economie van de regio. Deze Groeiagenda is een stimulans om de motor van de metropoolregio Rotterdam Den Haag weer op gang te brengen. Een mooi voorbeeld van waartoe hechte en brede samenwerking kan leiden.

Enorme impact op OV

En dat in het bewogen jaar 2020. Een jaar waarin de hele wereld werd geconfronteerd met een ongekende crisis; het coronavirus veroorzaakte grote druk op de gezondheidszorg, de economie en de mensen. Ook de metropoolregio werd hard geraakt. De impact op het OV was en is enorm. De OV-bedrijven hielden de dienstregeling op peil, maar zonder de gebruikelijke inkomsten van reizigers. Al een jaar lang leidt de sector een miljoenenverlies. Het is daarom van groot belang dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt en het OV ruimhartig financieel blijft ondersteunen.


Ahmed Aboutaleb, burgemeester van gemeente Rotterdam en voorzitter van de MRDH

Extra impuls voor economie

Natuurlijk gaat het allereerst om een gezondheidscrisis. Maar ook werk is een van de pijlers onder het bestaan van de inwoners. De 23 gemeenten in de metropoolregio willen sterker uit de crisis komen. Daarom maakten we voor de periode 2020-2021 €1,75 miljoen vrij om de economie een extra impuls te geven. Met dat geld investeren we in slimme technologie voor de zorg. Ook besteden we het onder meer voor lokale en flexibele productie in de maakindustrie. Dat alles draagt bij aan het economisch herstel na de coronacrisis én aan de transitie naar een nieuwe economie.


Jan van Zanen, burgemeester van gemeente Den Haag en voorzitter van de MRDH

Samenwerken maakt sterker

Of het nu gaat om sterker uit de crisis komen of om het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid, samenwerken maakt sterker! De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag blijven werken aan welvaart voor en welzijn van onze inwoners. Zo mogen we er trots op zijn dat wij als eerste regio in Nederland een Regionaal Mobiliteitsplan voor duurzame mobiliteit hebben opgesteld in 2020. Ook zette de MRDH in 2020 de ontwikkeling van regionale campussen voort, hebben de gemeenten innovatieprogramma’s opgezet om ondernemers te ondersteunen bij hun ideeën en ondersteunt de MRDH de gemeenten bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. In dit jaarmagazine geven wij u een beeld waaraan de samenwerkende gemeenten in de metropoolregio het afgelopen jaar hebben gewerkt.

Ahmed Aboutaleb, voorzitter MRDH
Jan van Zanen, voorzitter MRDH

Ambitieuze Groeiagenda Zuid-Holland

De Groeiagenda Zuid-Holland is een ambitieuze actie- en investeringsagenda van zestig overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland. De regionale partners investeren tien jaar lang € 1,4 miljard per jaar in kennis en innovatie, de maakindustrie, energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital. Voor diezelfde periode vragen we van het Rijk, vanuit het Nationaal Groeifonds, een jaarlijkse bijdrage van € 1 miljard.

Gezamenlijke investeringen

Op basis van een gezamenlijke Groeiagenda investeren de partners samen in nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid. In de coalitie zitten naast de MRDH onder meer universiteiten, de gemeenten Delft, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, provincie Zuid-Holland, Shell, Havenbedrijf, HTM, Economic Board Zuid-Holland en InnovationQuarter. De Groeiagenda Zuid-Holland bevat concrete investeringen in en acties uit Zuid-Holland, en biedt voor het Nationaal Groeifonds concrete handvatten en proposities.


Lees meer over de Groeiagenda Zuid-HollandVolgende pagina