Woningbouw gelijktijdig met versterkt OV ontwikkelen

Het wordt drukker in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. De regio krijgt er 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn zo’n 240.000 woningen nodig. En al die nieuwe inwoners willen straks ook goed naar en van hun werk kunnen reizen. Of naar de winkels en de sportclub. Naast woningbouw vergt de groei ook aandacht voor de bereikbaarheid in en van de regio. Het één kan niet zonder de ander.

Naast de verwachte verstedelijking blijven ook economische sectoren groeien als de Mainport Rotterdam, de Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie in en rond de steden. In het programma MoVe – mobiliteit en verstedelijking – werken diverse betrokken partijen samen aan oplossingen die nodig zijn bij de duurzame groei van mobiliteit, economie en verstedelijking. Dat zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag en Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Wat is mogelijk, waar en wanneer?
Als onderdeel van het programma MoVe is een eerste onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het versnellen van de verstedelijking en het versterken van het OV. Deze preverkenning Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) geeft een uitwerking van maatregelen bij railcorridors in de regio. Denk aan ontwikkeling van een lightrail met hoge frequentie en veel stops op de centrale spoorlijn Leiden-Dordrecht. En verhoging van frequenties op bestaande railcorridors, zoals RandstadRail, metro en regionale trams. De preverkenning geeft aan wat, waar en wanneer moet worden aangepakt.

Chapeau

Kopregel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.


  1. Nummer 1
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Button

Chapeau

Kopregel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Chapeau

Kopregel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Chapeau

Kopregel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Kopregel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.Volgende pagina